БЕЛВИ е една от малкото компании в България, която разполага с нужните квалифицирани инженери, монтажници и специлизирана техника за изграждане и ремонт на електропроводи 400kV. Можем да покрием целия цикъл на дейности – от проектиране до изграждане и включване в еклсплоатация.

Ето някои от нашите проекти

  • Демонтаж, доставка и монтаж на заземители на ВЛ 400 kV „Пирин“
  • Аварийна подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 400 kV „Пирин“
  • Подмяна на изолаторни вериги на ВЛ 400 kV „Пирин“
  • Монтаж на линейни вентилни отводи на ВЛ 400 kV „Пирин“
  • Монтаж на контратежести на ВЛ 400 kV „Пирин“
  • Подмяна на изолаторни елементи на ВЛ 400 kV „Люлин-Рударци“
  • Направа на фундаменти, монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 400 kV “Руен”