Проектите се състоят от изграждане на нови подстанции. Реконструкция на открита и закрата разпределителни уредби. Промяна на захранващи схеми. Ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации.

Ето някои от нашите проекти

  • Монтаж на токови и подмяна на напреженови трансформатори на ПС 400/110 kV “Благоевград”
  • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Разлог”
  • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Симитли”
  • Промяна схема на захранване на Подстанция 110/20 kV “Сливница”
  • Монтаж на ригели и портали на Подстанция 110/20 kV “Димитровград”
  • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Сандански”
  • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Петрич”
  • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Горна Джумая”
  • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Банско”
  • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Мелта”