Производство

БЕЛВИ разполага с производствена база в с. Зелен дол, община Благоевград.
Цехът за обработка на изделия и детайли от листова и профилна стомана е оборудван с най-съвременните специализирани металообработващи машини. За осигуряване на максимална производителност машините работят в необходимата технологична последователност в съответствие с всички изисквания относно качеството на робота съгласно ISO 9001:2015 и нормите за безопасност, здравословни условия на труд и опазване на околната среда ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

БЕЛВИ ИЗРАБОТВА РАЗЛИЧНИ ДЕТАЙЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕТО:
  • стоманотръбни стълбове за улично и парково осветление
  • рогатки
  • стоманени конструкции
  • метални заграждения
  • бетонови капаци и метални рамки за шахти
  • табла и др.

Развитието на собствено производство допринася за бързото и независимо изпълнение на строително-монтажните работи, което позволява затваряне на цикъла на работа и изграждане на цялостна инженерингова схема на организацията. Така става възможно изпълнението на индивидуални проекти с различна сложност, разработени заедно с клиента според неговите потребности и желания.

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛИСТОВА ОБРАБОТКА

Максимална дебелина на рязане: 10 мм
Максимална дължина на среза: 3050 мм

Усилие: 1200 Kn
Дължина на огъване: 3110 мм

Работна област: 2500 х 1250 мм
Максимална дебелина на листа: 6,4 мм
Максимална сила на щанцоване: 165 kN
Максимален брой удари при щанцоване: 600/мин.
Инструменти, линеен магазин: 18 инструмента

Обсег: 600 мм
Ход на щанцоване: 66 мм
Максимална сила на щанцоване: 60 kN
Максимална дебелина на листа: 3 мм

Работна площ: 4200 х 1600 мм
Брой оси в интерполация: 5 оси
Максимална дебелина на рязане: 19 мм
Максимална мощност на заваръчния апарат: 400 А

 

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФИЛНА ОБРАБОТКА

Рязане на различни по вид профили с максимален размер на отрязване: 300 мм
Ъгли на рязане: 90⁰, 45⁰, 30⁰
Скорост на рязане: 80 м/мин.

Обработка на детайли с дължина: 1000 мм
Обработка на детайли с диаметър: 200 мм

Обработка на детайли с размери: 600 х 200 мм
Обработка на детайли с максимално тегло: 150 кг

Максимален диаметър на пробиване: 32 мм

Максимален диаметър на пробиване: 20 мм

Огъване на шини с максимални размери: 120 х 12 мм
Пробиване на шини с максимален диаметър: 21,5 мм
Рязане на шини с максимални размери: 125 х 12 мм

Максимална мощност на заваряване: 250 А

 

ПОКРИТИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Боядисване и изпичане на детайли с максимални размери: В = 2000 мм, Ш = 800 мм, Д = 4000 мм

В зависимост от изискванията на клиента относно покритието на детайлите те могат да бъдат и горещо или студено поцинковани