Проектите се състоят от осветяване на улици и булеварди в населени места и паркове, пътни възли, площадки за отдих, спортни съоръжения.

Ето някои от нашите проекти

  • улично осветление – община Благоевград
  • улично осветление – община Кочериново
  • улично осветление на ул. Гоце Делчев – гр. Банско
  • осветление пътен възел „Студена“ – път Е 79
  • осветление на депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
  • осветление пътен възел „Дупница“ – автомагистрала Струма ЛОТ 2
  • осветление пътен възел „Кочериново“ – автомагистрала Струма ЛОТ 2