home about us services portfolio support contact us contact us
ОБЕКТИ - EЛЕКТРОПРОВОДИ 110 kV

  • Ел.проводно отклонение 110 kV за "Юнион Мениер" - гр.Пирдоп
  • ВЛ 110 kV "Благоевград - Банско"
  • ВЛ 110 kV за тягова подстанция "Симитли" - жп линия Дупница - Кулата
  • ВЛ 110 kV за тягова подстанция "Генерал Тодоров" - жп линия Дупница - Кулата
  • Авариен ремонт на стълб № 40 - ВЛ 110 KV "Места"
  • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV "Юндола"
  • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV "Орбел"
  • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV "Гергана"
  • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV "Хребет - Лесново"
  • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV "Варовик"

DAR UKAS