home about us services portfolio support contact us contact us
ОБЕКТИ - EЛЕКТРОПРОВОДИ 20 kV

 • Реконструкция на ВЛ 20 kV "Предел"
 • Ел. проводно отклонение 20 kV и МТП с.Логодаж
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV "Тунела"
 • ВЛ 20 kV за язовир "Кринец"
 • ВЛ 20 kV язовир "Калинките"
 • ВЛ 20 kV ВЕЦ "Ретиже"
 • ВЛ 20 kV ВЕЦ с.Влахи
 • ВЛ 20 kV реконструкция на ел.провод за подстанция "Гирчевци"
 • ВЛ 20 kV гара Гюешево
 • ВЛ 20 kV и МТП махала "Миово" с.Бистрица -община Благоевград
 • ВЛ 20 kV и МТП махала "Влаховци" с.Бистрица - община Благоевград
 • ВЛ 20 kV за ВКТП и мрежи НН гр.Кочериново
 • ВЛ 20 kV пресичания жп линия Дупница - Кулата
 • ВЛ 20 kV реконструкция ел.проводи и мрежи НН път Е - 79 отсечка "Даскалово - Дупница"
 • ВЛ 20 kV изместване - пътна връзка Ихтиман
 • ВЛ 20 kV изместване за "Елпром"АД - Варна
 • ВЛ 20 kV отклонение за ТП с.Расник - община Перник
 • ВЛ 20 kV отклонение за х. Кралев дол - община Перник
 • ВЛ 20 kV отклонение за с. Кремен - община Гоце Делчев
 • ВЛ 20 kV изместване с.Обидим община Гоце Делчев

DAR UKAS