home about us services portfolio support contact us contact us
ОБЕКТИ - EЛЕКТРОПРОВОДИ 400 kV

  • Демонтаж, доставка и монтаж на заземители на ВЛ 400 kV "Пирин"

  • Аварийна подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 400 kV "Пирин"

  • Подмяна на изолаторни вериги на ВЛ 400 kV "Пирин"

  • Монтаж на линейни вентилни отводи на ВЛ 400 kV "Пирин"

  • Подмяна на изолаторни елементи на ВЛ 400 kV "Люлин-Рударци"

DAR UKAS