home about us services portfolio support contact us contact us
ЗА НАС

Фирма "Белви" е основана през 1994 г. и вече е утвърдена съвременна и конкурентна фирма с опит и стил, които е оценил всеки наш клиент.

"Белви" ООД е член на Българската браншова камара на енергетиците / ББКЕ / и Българската строителна камара /БСК/.

"Белви" ООД притежава международни сертификати:

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2002

В дружеството е разработена, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда .

DAR UKAS