home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ

"Белви" ООД предлага на своите партньори постоянни консултации, сътрудничество, базирано на взаимно доверие и коректност. Разумните условия и ефективните маркетингови концепции, които се предлагат дават значителни конкурентни предимства.

"Белви" ООД е специализирало дейността си в проектирането, производството, изграждането и поддържането на електрически съоръжения:

 • кабелни и въздушни линии 20kV, 110kV, 220kV и 400kV
 • трафопостове - мачтови, зидани, бетонни и метални КТП
 • подстанции
 • осветления
  • тунелни
  • магистрални
  • улични
  • районни
  • паркови
  • фасадни
  • интериорни
 • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради

DAR UKAS