home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ - ПОДДЪРЖАНЕ

Белви ООД извършва гаранционно и абонаментно поддържане на:

  • кабелни и въздушни линии 20kV, 110kV, 220kV и 400kV
  • трафопостове - мачтови, зидани, бетонни и метални КТП
  • подстанции
  • осветления
  • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради
  • възлови станции
  • мрежи средно напрежение
  • мрежи ниско напрежение

Всички сигнали за възникнали аварии се приемат 24 часа в денонощието. Белви ООД разполага с осигурен запас от резервни материали в складовата база, необходими за поддръжката на електросъоръженията.

DAR UKAS