home about us services portfolio support contact us contact us
РЕСУРСИ - ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Дружеството разполага с добре оборудвана производствена и складова база.

Цехът за обработка на изделия и детайли от черни и цветни метали е оборудван със специализирани металообработващи машини за подготовка и обработка в необходимата технологична последователност.

Развитието на собствени производства спомага за бързото, независимо и гъвкаво изпълнение на строително-монтажните работи , затваряне на цикъла на работа и изграждане на цялостна инженерингова схема на организацията. Така става възможно изпълнението на индивидуални проекти с различна сложност, разработени заедно с клиента според неговите потребности и желания.

DAR UKAS