home about us services portfolio support contact us contact us
СЕРТИФИКАТИ

"Белви" ООД притежава международни сертификати:

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2002

В дружеството е разработена, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда .

DAR UKAS