home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ - ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

Белви ООД е утвърдена фирма в областта на електроизграждането. Фирмата е специализирана в строителство и ремонт на:

 • кабелни и въздушни линии 20kV, 110kV, 220kV и 400kV
 • трафопостове - мачтови, зидани, бетонни и метални КТП
 • подстанции
 • осветления
  • тунелни
  • магистрални
  • улични
  • районни
  • паркови
  • фасадни
  • интериорни
 • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради
 • възлови станции
 • мрежи средно напрежение
 • мрежи ниско напрежение

DAR UKAS