home about us services portfolio support contact us contact us
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"Белви" ООД - Благоевград извършва ремонт, изграждане и поддържане на уличното осветление в община Благоевград и не отговаря за други нередности по спиране на електрозахранването.

Таблата за захранването са изнесени самостоятелно, отделни от захранването на абонатите. При прекъсване на електрозахранването на абонатите се обръщайте към горещите телефони на Електроразпределение Благоевград 070010010.

Когато ние работим по аварии или ремонти по уличното осветление, се прекъсва електрозахранването само на уличното осветление и то на клона, на който се работи.

За подобряване организацията при работа по аварии на уличното осветление Ви умоляваме да съобщавате улицата и номера на стълба. За целта на всеки стълб от уличното осветление има указателна табела с номер и телефоните за сигнали.

DAR UKAS