home about us services portfolio support contact us contact us

НОВИНИ - ВЛ 20 kV Баня

Дадена е строителна линия за започване работа на обект "Ремонт на ВЛ 20 kV "Баня" от подстанция "Разлог" до РОС 421".
Възложител: "Електроразпределение - София област" АД.
Дължина на трасето: 4.100 км.
Срок на изпълнение: 31.12.2006 г.
Гаранционни срокове: 8 години.
Застраховка и риск: съгл. чл.171 от ЗУТ.

DAR UKAS