home about us services portfolio support contact us contact us
ОБЕКТИ

Построеното от "Белви" ООД в статистически измерения се равнява на хиляди линейни метри изтеглени проводници и кабели, стотици монтирани стълбове, ел.табла, трафопостове и електроапаратура.

Всички изпълнени обекти са предадени в договорените срокове и са с високо качество, отговарящо на международните стандарти ISO 9001:2000. Фирмата познава отлично съвременните технологии и материали, и умело ги прилага при изграждането на обектите.

Обектите на "Белви" ООД се изграждат в съответствие с нормите за безопасност и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно международните стандарти ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2002.

DAR UKAS