home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ - ПРОИЗВОДСТВО

"Белви" ООД разполага с производствена база в с. Зелен дол, община Благоевград. Цехът за обработка на изделията и детайлите от черни и цветни метали е оборудван със специализирани металообработващи машини за подготовка и обработка в необходимата технологична последователност.

"Белви" ООД изработва различни детайли, използвани в електроизграждането:

  • стоманотръбни стълбове за улично и парково осветление
  • табла
  • стоманени конструкции
  • метални заграждения
  • метални скари
  • рогатки и др.

Развитието на собствено производство спомага за бързото, независимо и гъвкаво изпълнение на строително - монтажните работи. Също така дава възможност да се изпълняват и индивидуални поръчки на клиентите по предварително зададени проекти.

DAR UKAS