home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ - ПРОЕКТИРАНЕ

Процесът на проектиране обхваща:

Проучване

При поискване от клиента Белви ООД може да извършва предварително проучване и анализ за възможностите за ел. захранване на нови или реконструирани обекти.

Проектиране

Белви ООД извършва проектиране на: кабелни и въздушни линии 20kV, 110kV, 220kV и 400kV; трафопостове - мачтови, зидани, бетонни и метални КТП; подстанции; осветления; вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради, възлови станции; мрежи средно напрежение; мрежи ниско напрежение

Графична информационна система

"Белви" ООД може да извършва заснемане на съществуващи елементи на осветления като ги нанася на графична информационна система, което дава възможност за управление и анализ на аварии, ремонти и консумация на ел. енергия.

DAR UKAS