home about us services portfolio support contact us contact us
РЕСУРСИ

Белви ООД е съвременна фирма, разполагаща с добре оборудвана производствена и складова база, надеждна и високопроходима тежка механизация (строителни машини, транспортни средства) и модерна лека механизация (инструменти, измервателни апаратури и др.)

За Белви ООД не по-малко важен фактор за качеството на електропроизводството и електроизграждането е организацията на труда. Съвременен софтуер, компютърни и комуникационни системи, мобилност и информационно обслужване гарантират гъвкавостта и качеството на фирмата в логистичното обслужване на проектирането, производството и строителството.


DAR UKAS