home about us services portfolio support contact us contact us
ДЕЙНОСТ - УСЛУГИ

"Белви" ООД предлага на граждани и фирми услуги с механизация и транспортни средства: автовишка /15 м. и 17м./; кран /до 10 т./; бетоновоз /до 4 м3/; стълбовоз; багер; фадрома; каналокопател, самосвали и товарни автомобили /4,6 и 12 тона/.

В "Белви" ООД всеки заинтересован може да получи консултации за:

  • Възможност и ред за захранване на потребител;
  • Последователност от проектиране до пускане в експлоатация на енергиен обект;
  • Внедряване на определени новости в експлоатацията на електросъоръжения;
  • Анализ на състоянието на електроуреди, съоръжения, инсталации и оборудвания и начин за подобряване на показателите;
  • Консумация на ел. енергия и начини за нейното намаляване;
  • Нови технологии и материали в областта на електропроизводството и електроизграждането.

DAR UKAS