Визия, мисия и ценности

Визия

За нас работата в областта на електроизграждането и електропроизводството е непрекъснат процес, в който ценим бързината и качеството. Ние произвеждаме изделия и изграждаме своите проекти по най-новите технологии, с най-добрите материали, като пестим времето, усилията и средствата на нашите клиенти.

Мисия

Нашата мисия е признанието на клиента – на него са посветени времето и способностите ни. Познаваме реалностите достатъчно добре, за да можем, оценявайки възможностите и интересите на нашите клиенти да предложим най-доброто техническо решение, което да отговаря на техните изисквания на приемлива цена.

Ценности

Зад името БЕЛВИ стоят нашите ценности, като вярваме, че те са от решаващо значение за добрата оценка на нашата работа.

  • доверие
  • коректност
  • лоялност
  • отговорност
  • професионализъм