Проектите се състоят от изграждане на електрически инсталации на промишлени предприятия, обществени сгради, офис сгради, жилищни сгради, детски градини, училища и хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Бизнес център “Белисимо” гр. София
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Хотел “Даун Таун” гр. Банско
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ПСОВ гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Цех за бутилиране на Пиринско пиво гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Военно общежитие гр. София
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦДГ гр. Дупница
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦДГ с. Самораново
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦНСТ-1 гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦНСТ-2 гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Балнеоложки център гр. Кюстендил
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Цех за мрамор с. Струмяни
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Жилищни сгради в кв. Бояна, гр. София
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на детска градина – гр. Долна Баня
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на училище – гр. Ихтиман
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на кметства Община Симитли
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на завод Оттобок България