За компанията

За нас

Ние сме семейна компания създадена през 1994 г. с основна дейност строителство на обекти от енергийната инфраструктура. През годините за бързото и независимо изпълнение на своите проекти, фирмата развива допълнителни дейности – производство на метални изделия, използвани в различни области на приложение и търговия с електроматериали и електроапаратура. БЕЛВИ е сертифицирана по международните стандарти за качество на работа, ISO 9001:2015, опазване на околната среда ISO 14001:2015, здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001:2007. Компанията е член на Българската Строителна Камара и Браншовата Камара на Енергетиците, както и на Българската Търговско-промишлена палата.

Ресурси

Компанията разполага със съвременна база състояща се от – производствено хале оборудвано с машини за обработване на листова и профилна стомана, открити и закрити складови площи, авторемонтна работилница, административна офис сграда със зала за обучения и събрания. Базата отговаря на всички стандарти и изсисквания за качество на работа и условия на труд. За независимото и качествено изпълнение на проектите, компанията притежава собствени строителни машини, транспортни средства, специализирани машини, модерна лека механизация и високопроходима техника даваща възможност да се работи при труднодостъпни терени.

Цели

Нашето успешно развитие е базирано на ясни цели които следваме постоянно:

  • усъвършенстване на дейностите чрез подобряване на технологиите и затваряне на цикъла чрез изграждане на инженерингова схема;
  • въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците машини и технологии за постигане на конкурентен и екологичен ефект;
  • непрекъснат стремеж за увеличаване на пазарния дял, въвеждане на нови методи на проучване, анализ и оценка;
  • провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на по-добри резултати.