Проектите се състоят от изграждане на нови тунелни осветителни инсталации и реконструкция на съществуващи.

Ето някои от нашите проекти

  • тунел „Железница“ – път Е 79
  • тунел „Кресна“ – път Е 79
  • тунел „Илинден“ – ГКПП България – Гърция
  • тунел „Дупница-2″ – път Е 79