Услуги

КОНСУЛТАЦИИ

В БЕЛВИ всеки заинтересован може да получи консултации за:

 • възможност и ред за захранване на потребител;
 • последователност от проектиране до пускане в експлоатация на енергиен обект;
 • внедряване на определени новости в експлоатацията на електросъоръжения;
 • анализ на състоянието и начини за подобряване на показателите на електросъоръжения и инсталации;
 • консумация на електрическа енергия и начини за нейното намаляване;
 • нови технологии и материали в областта на електропроизводството и електроизграждането.

УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ

БЕЛВИ предлага услуги с механизация и транспортни средства:

 • автовишка /17 м/;
 • автокран /до 10 т/;
 • бетоновоз /до 5 м3/;
 • комбиниран багер;
 • мини багер;
 • камион с кран;
 • товарни автомобили /от 3,5 т до 24 т/.

ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

За да можем да гарантираме качеството на изпълнените проекти за успешно въвеждане в експлоатация със съответната документация, БЕЛВИ притежава и може да извършва услуги с електролаборатория от най-съвременен тип:

 • откриване на кабелни повреди до 35kV;
 • тестово устройство за електрооборудване до 35kV;
 • измерване на земно съпротивление.

ЛАБОРАТОРИЯТА Е В ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ!

ПОДДЪРЖАНЕ

БЕЛВИ извършва извън гаранционно и абонаментно поддържане на:

 • трафопостове – профилактика и ремонт на силови прекъсвачи, силови трасформатори, комплектни разпределителни уредби /КРУ/, табла ниско напрежение, почистване на контактни съединения, подмяна на повредени съоръжения.
 • подстанции – ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталации, профилактика на районно осветление, пусково-наладъчни работи.
 • осветителни уредби – откриване на повреди по кабелната мрежа, ремонт на стълбове за улично осветление, подмяна на дефектирала апаратура и светлинни източници.
 • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради – откриване на прекъснати кабели, проверка на електрическата инсталация, профилактика на разпределителни табла, осветителни тела, разклонителни кутии, ключове и контакти.