БЕЛВИ е с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи 20kV. Имаме екип от инженери и ръководители за реализирането всякакви видове дейности – строителство на нови въздушни линии и ремонти на съществуващи както и кабелиране на участъци от електропроводи.

Ето някои от нашите проекти

 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Предел“
 • Изграждане на отклонение 20 kV и МТП с. Логодаж
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Тунела“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за язовир „Кринец“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV язовир „Калинките“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ „Ретиже“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ с. Влахи
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за подстанция „Гирчевци“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за жп гара “Гюешево”
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Миово“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Влаховци“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и мрежи НН гр. Кочериново
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV и мрежи НН на път Е 79 отсечка „Даскалово – Дупница“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на околовръстен път на Ихтиман
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за „Елпром“ АД гр. Варна
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на ТП с. Расник – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на х. Кралев дол – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за с. Кремен – община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за с. Обидим община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Орцево“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Рожен“
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 3.3”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 4”
 • Еконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Айдарово“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Коларов 1“ и „Коларов 2“