Проектите се състоят от изграждане на електрическата част на фотоволтаични и водноелектрически централи.

Ето някои от нашите проекти

  • ФВЕЦ „Хаджидимово 2” – 5 MW
  • ФВЕЦ „Капатово” – 2.8 MW
  • ФВЕЦ „Черногор” – 5 MW
  • ФВЕЦ „Щръклево” – 1.5 MW
  • ФВЕЦ „Макреш” – 1 MW
  • ФВЕЦ „Алино” – 2.7 MW
  • ФВЕЦ „Летница” – 14 MW
  • ФВЕЦ „Лъки” – 0,2 MW
  • Ремонт на МВЕЦ „Кресна“ – 1 MW