Проектите се състоят от изграждане на електрическата част на фотоволтаични и водноелектрически централи.

Ето някои от нашите проекти

 • ФВЕЦ „Хаджидимово 2” – 5 MW
 • ФВЕЦ „Капатово” – 2.8 MW
 • ФВЕЦ „Черногор” – 5 MW
 • ФВЕЦ „Щръклево” – 1.5 MW
 • ФВЕЦ „Макреш” – 1 MW
 • ФВЕЦ „Алино” – 2.7 MW
 • ФВЕЦ „Летница” – 14 MW
 • ФВЕЦ „Лъки” – 0,2 MW
 • Ремонт на МВЕЦ „Кресна“ – 1 MW
 • ФВЕЦ “Карлсберг България – пивоварна Благоевград” – 0,25 MW
 • ФВЕЦ “Карлсберг България – пивоварна Благоевград” – 0,10 MW