Проектите се състоят от изграждане на нови тунелни осветителни инсталации и реконструкция на съществуващи.

Ето някои от нашите проекти

 • тунел „Железница“ – път Е 79
 • тунел „Кресна“ – път Е 79
 • тунел „Илинден“ – ГКПП България – Гърция
 • тунел „Дупница-2″ – път Е 79

Проектите се състоят от осветяване на улици и булеварди в населени места и паркове, пътни възли, площадки за отдих, спортни съоръжения.

Ето някои от нашите проекти

 • улично осветление – община Благоевград
 • улично осветление – община Кочериново
 • улично осветление на ул. Гоце Делчев – гр. Банско
 • осветление пътен възел „Студена“ – път Е 79
 • осветление на депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • осветление пътен възел „Дупница“ – автомагистрала Струма ЛОТ 2
 • осветление пътен възел „Кочериново“ – автомагистрала Струма ЛОТ 2
 • осветление пътен възел „Кресна“ – автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • осветление пътен възел „Струмяни“ – автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • осветление площадки за отдих 3 и 4 – автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • улично осветление ул. “Житница” – гр. София
 • улично осветление ж.к. “Бистрица” – гр. Дупница
 • улично осветление – гр. Долна Баня

Част от продуктите произведени от нас могат да се видят по значими инфраструктурни проекти, улици и булеварди.

Ето някои от нашите проекти

 • Софийски околовръстен път в участъка от бул. България до жк Младост;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Стоян Михайловски – гр. София;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Драган Цанков – гр. София;
 • бул. Тодор Каблешков – гр. София;
 • ул. Владийско въстание – гр. Перник
 • ул. Атанас Дуков и бул. Черни връх – гр. София;
 • Улично осветление – гр. Благоевград
 • Тенис кортове на хотел Хот Спринг – с. Баня
 • Игрища за футбол Студентски град – гр. София
 • Спортни игрища на Американски Университет Благоевград
 • Стоманотръбни стълбове НН за електроразпределителните дружества

БЕЛВИ е с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи 20kV. Имаме екип от инженери и ръководители за реализирането всякакви видове дейности – строителство на нови въздушни линии и ремонти на съществуващи както и кабелиране на участъци от електропроводи.

Ето някои от нашите проекти

 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Предел“
 • Изграждане на отклонение 20 kV и МТП с. Логодаж
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Тунела“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за язовир „Кринец“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV язовир „Калинките“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ „Ретиже“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ с. Влахи
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за подстанция „Гирчевци“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за жп гара “Гюешево”
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Миово“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Влаховци“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и мрежи НН гр. Кочериново
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV и мрежи НН на път Е 79 отсечка „Даскалово – Дупница“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на околовръстен път на Ихтиман
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за „Елпром“ АД гр. Варна
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на ТП с. Расник – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на х. Кралев дол – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за с. Кремен – община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за с. Обидим община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Орцево“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Рожен“
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 3.3”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 4”
 • Еконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Айдарово“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Коларов 1“ и „Коларов 2“

Проектите се състоят от изграждане на нови електропроводни линии и реконструкция на съществуващи. Планови, текущи и периодични ремонти. Осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на отклонение 110 kV за „Юнион Мениер“ – гр. Пирдоп
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Симитли“ – жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Генерал Тодоров“ – жп линия Дупница –
 • Кулата
 • Авариен ремонт на стълб № 40 – ВЛ 110 KV „Места“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Юндола“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Орбел“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Гергана“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Хребет – Лесново“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Варовик“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Бачиново-Илинден“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Паскал-Мургана“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бучино“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Банкя“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Тинтява-Сълзица“ в участъка на Софийски околовръстен път
 • Ремонт на фундаменти на ВЛ 110 kV “Гюешево”
 • Повдигане на стълбове за осигуряване на габарит на ВЛ 110 kV “Кадин мост”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“ в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 110 kV “Сокол”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“
 • Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово“ в подстанция „Пещера“
 • Осигуряване на габарит в междустълбие 74-75 на ВЛ 110 kV „Неврокоп“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Орел“
 • Подмяна на проводник на ВЛ 110 kV „Белмекен – Семчиново“ и „Клисура – Семчиново“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Гълъбец“
 • Авариен ремонт на ВЛ 110 kV “Яденица – Раковица”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Смилово“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Буря – Чардафон“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Доганово – Дъбрава“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Драгор – Доспевски“
 • Ремонт на ВЛ 110 kV собственост на бивш комбинат “Кремиковци”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“

БЕЛВИ е с богат опит в изграждане на нови електропроводни линии 220 kV и реконструкция на съществуващи такива както и планови, текущи и периодични ремонти, осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV „Рила 1“ и „Рила 2“
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Житен-Струма” в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Панчарево-Дървеница” в участъка на Софийски околовръстен път
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Хемус-Стара Планина” в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 220 kV „Куманица“

БЕЛВИ е една от малкото компании в България, която разполага с нужните квалифицирани инженери, монтажници и специлизирана техника за изграждане и ремонт на електропроводи 400kV. Можем да покрием целия цикъл на дейности – от проектиране до изграждане и включване в еклсплоатация.

Ето някои от нашите проекти

 • Демонтаж, доставка и монтаж на заземители на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Аварийна подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Подмяна на изолаторни вериги на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Монтаж на линейни вентилни отводи на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Монтаж на контратежести на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Подмяна на изолаторни елементи на ВЛ 400 kV „Люлин-Рударци“
 • Направа на фундаменти, монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 400 kV “Руен”
 • Изграждане на нова ВЛ 400 kV „Марица Изток – Бургас“ в участъка от ст. 309-319 и ст. 330-340
 • Изграждане на нова ВЛ 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ на територията на Р. България в участъка от ст. 234-254

Проектите се състоят от изграждане на нови подстанции. Реконструкция на открита и закрата разпределителни уредби. Промяна на захранващи схеми. Ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации.

Ето някои от нашите проекти

 • Монтаж на токови и подмяна на напреженови трансформатори на ПС 400/110 kV “Благоевград”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Разлог”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Симитли”
 • Промяна схема на захранване на Подстанция 110/20 kV “Сливница”
 • Монтаж на ригели и портали на Подстанция 110/20 kV “Димитровград”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Сандански”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Петрич”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Горна Джумая”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Банско”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Мелта”

Проектите се състоят от възлови станции, метални, бетонови, мачтови и зидани трансформаторни постове за инфраструктурни обекти, жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия, хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Кабелна линия и МКТП 1х400 kVA – Винарска изба „Логодаж“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Хотел „Поларис“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Банско Тур“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 1х630 kVA – „Ванико“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Автомивка “Експрес” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Магазин „Технополис“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и ТП 2х800 kVA – Дом на културата“ гр. Пловдив
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Спортна зала в с. Краище
 • Реконструкция на кабелна линия 20 kV на шивашки цех “Струматекс” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – „Кордел“ гр. София
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Лира Атон“ гр. Добринище
 • Кабелна линия и МКТП 1х160 kVA – Тунел 1 на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Пътен възел “Дупница” на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТП 1х400 kVA – Хотел „Вип Сити“ в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТП 1х250 kVA – Къща за гости в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Производствена база “Аскон” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Магазин „Лидл“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Бучака“ с. Бучино
 • Кабелна линия и БКТП 2х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Лучище“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и БКТП 1х800 kVA – ТП „Вапцаров“ гр. Банско
 • Кабелни линии и В/СТ – „Струмяни“ на автомагистрала „Струма“
 • МКТП на цех за козметика гр. Радомир
 • БКТП на цех за производство на пелети гр. Разлог
 • МКТП на пътен възел “Кресна”
 • БКТП на водопровод Мало Бучино – Перник
 • 1
 • 2