Welcome to the Profile page for

admin

About Author

(admin)

 • Email: office@inter-complex.com
 • Nice Name: admin
 • Website:
 • Registered On :2017-03-08 06:40:13
 • Logged in at: admin
 • Author ID: 1

Author Posts

Проектите се състоят от изграждане на нови тунелни осветителни инсталации и реконструкция на съществуващи.

Ето някои от нашите проекти

 • тунел "Железница" - път Е 79
 • тунел "Кресна" - път Е 79
 • тунел "Илинден" - ГКПП България - Гърция
 • тунел „Дупница-2" - път Е 79

Проектите се състоят от осветяване на улици и булеварди в населени места и паркове, пътни възли, площадки за отдих, спортни съоръжения.

Ето някои от нашите проекти

 • улично осветление - община Благоевград
 • улично осветление - община Кочериново
 • улично осветление на ул. Гоце Делчев - гр. Банско
 • осветление пътен възел „Студена“ - път Е 79
 • осветление на депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • осветление пътен възел „Дупница“ - автомагистрала Струма ЛОТ 2
 • осветление пътен възел „Кочериново“ - автомагистрала Струма ЛОТ 2
 • осветление пътен възел „Кресна“ - автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • осветление пътен възел „Струмяни“ - автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • осветление площадки за отдих 3 и 4 - автомагистрала Струма ЛОТ 3.3
 • улично осветление ул. “Житница” - гр. София
 • улично осветление ж.к. “Бистрица” - гр. Дупница
 • улично осветление - гр. Долна Баня
Read More

Част от продуктите произведени от нас могат да се видят по значими инфраструктурни проекти, улици и булеварди.

Ето някои от нашите проекти

 • Софийски околовръстен път в участъка от бул. България до жк Младост;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Стоян Михайловски - гр. София;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Драган Цанков - гр. София;
 • бул. Тодор Каблешков - гр. София;
 • ул. Владийско въстание - гр. Перник
 • ул. Атанас Дуков и бул. Черни връх - гр. София;
 • Улично осветление - гр. Благоевград
 • Тенис кортове на хотел Хот Спринг - с. Баня
 • Игрища за футбол Студентски град - гр. София
 • Спортни игрища на Американски Университет Благоевград
 • Стоманотръбни стълбове НН за електроразпределителните дружества

БЕЛВИ е с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи 20kV. Имаме екип от инженери и ръководители за реализирането всякакви видове дейности – строителство на нови въздушни линии и ремонти на съществуващи както и кабелиране на участъци от електропроводи.

Ето някои от нашите проекти

 • Реконструкция на ВЛ 20 kV "Предел"
 • Изграждане на отклонение 20 kV и МТП с. Логодаж
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV "Тунела"
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за язовир "Кринец"
 • Изграждане на ВЛ 20 kV язовир "Калинките"
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ "Ретиже"
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ с. Влахи
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за подстанция "Гирчевци"
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за жп гара “Гюешево”
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала "Миово" с. Бистрица - община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20... Read More

Проектите се състоят от изграждане на нови електропроводни линии и реконструкция на съществуващи. Планови, текущи и периодични ремонти. Осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на отклонение 110 kV за "Юнион Мениер" - гр. Пирдоп
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV в участъка на жп линия Дупница - Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция "Симитли" - жп линия Дупница - Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция "Генерал Тодоров" - жп линия Дупница -
 • Кулата
 • Авариен ремонт на стълб № 40 - ВЛ 110 KV "Места"
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV "Юндола"
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV "Орбел"
 • ... Read More

БЕЛВИ е с богат опит в изграждане на нови електропроводни линии 220 kV и реконструкция на съществуващи такива както и планови, текущи и периодични ремонти, осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV "Рила 1" и "Рила 2"
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Житен-Струма” в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Панчарево-Дървеница” в участъка на Софийски околовръстен път
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Хемус-Стара Планина” в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 220 kV „Куманица“

БЕЛВИ е една от малкото компании в България, която разполага с нужните квалифицирани инженери, монтажници и специлизирана техника за изграждане и ремонт на електропроводи 400kV. Можем да покрием целия цикъл на дейности – от проектиране до изграждане и включване в еклсплоатация.

Ето някои от нашите проекти

 • Демонтаж, доставка и монтаж на заземители на ВЛ 400 kV "Пирин"
 • Аварийна подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 400 kV "Пирин"
 • Подмяна на изолаторни вериги на ВЛ 400 kV "Пирин"
 • Монтаж на линейни вентилни отводи на ВЛ 400 kV "Пирин"
 • Монтаж на контратежести на ВЛ 400 kV "Пирин"
 • Подмяна на изолаторни елементи на ВЛ 400 kV "Люлин-Рударци"
 • Направа на фундаменти, монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 400 kV “Руен”
 • Изграждане на нова ВЛ 400 kV „Марица Изток - Бургас“ в участъка от ст. 309-319... Read More

Проектите се състоят от изграждане на нови подстанции. Реконструкция на открита и закрата разпределителни уредби. Промяна на захранващи схеми. Ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации.

Ето някои от нашите проекти

 • Монтаж на токови и подмяна на напреженови трансформатори на ПС 400/110 kV “Благоевград”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Разлог”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Симитли”
 • Промяна схема на захранване на Подстанция 110/20 kV “Сливница”
 • Монтаж на ригели и портали на Подстанция 110/20 kV “Димитровград”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Сандански”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Петрич”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Горна Джумая”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Банско”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Мелта”

Проектите се състоят от възлови станции, метални, бетонови, мачтови и зидани трансформаторни постове за инфраструктурни обекти, жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия, хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Кабелна линия и МКТП 1х400 kVA – Винарска изба "Логодаж" с. Логодаж
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA - Хотел "Поларис" гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA - Хотел "Банско Тур" гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 1х630 kVA - "Ванико" гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA - Автомивка “Експрес” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA - Магазин "Технополис" гр. Благоевград
 • Кабелна линия и ТП 2х800 kVA - Дом на културата" гр. Пловдив
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA - Депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA - Спортна... Read More
 • 1
 • 2